Der er mange måder at håndtere SMSpersoner på, når de bliver undervist eller håndteret af lærere og pædagoger.

Nedenfor er en liste med gode råd til, hvordan man får det bedste frem i SMSpersoner, og til hvordan man kan mindske deres problematiske adfærd i børnehaven og skolen. En del af rådene kan med fordel bruges i hjemmet også.

 

Adfærd, der har betydning for undervisningen

 • Selvskadende adfærd (håndbiden, hoveddunken, biden/pillen af negle og hud, indføring af fremmelegemer i næse og ører, mm.)
 • Søvnforstyrrelser (hyppige natlige opvågninger, tidlig opvågning, søvnighed i dagtimerne pga. forskudt dag/nat rytme)
 • Positive aspekter – engagerende, indtagende og fuld af personlighed, modtagelig for opmærksomhed, ivrig efter at behage, sans for humor, kommunikative
 • Ufordrende adfærd (opmærksomhedssøgende – tørster efter en-til-en samspil med en voksen, perseveration – stiller gentagne gange det samme spørgsmål)

 

Opsætningen – fundamentet er vigtigt

 • Tæt ratio mellem lærer og elev, små klassestørrelser, rolige og strukturerede omgivelser, naturlige afbræk i skemaet, mange planlagte (ikke for spontane) aktiviteter, som i indskoling
 • Klassesammensætning ikke så vigtig som forholdet mellem antal lærere/elever
 • God kommunikation mellem fagpersoner
 • Undervisning af fagpersoner -> overensstemmende tilgang til eleven
 • God kommunikation mellem skole/hjem
 • Elev/fagperson match: Fagpersonen skal være emotionel neutral, undgå magtkampe, være ok med nærhed, være alsidig, men ikke flygtig, være kreativ, hurtigtænkende, og med god sans for humor!

 

Hvad virker i undervisningen?

 • Visuelle hjælpemidler
 • Planlagte pauser
 • Mulighed for at kunne efterspørge pauser
 • Individuelle skemaer
 • Udvalg af positive bekræftelser
 • Faste siddepladser
 • Afledning og guidning
 • Advarsler før skift til nyt
 • Fordeling af sværhedsgraden på opgaver : 80% let / 20% svær
 • Matematik: praktisk anvendelse af stoffet – madlavning, indkøb, computerprogram til øvelser

 

Hvad virker ikke?

 • Time-out i klasselokalet, når eleven allerede befinder sig i et udbrud
 • Når læreren eller hjælperen synligt bliver rystet eller hæver stemmen
 • Ignorerer eleven frem for at aflede, omdirigere eller inddrage
 • Forsøger at vejlede, overtale eller berøre eleven, når i udbrud
 • At tilbageholde en person under et udbrud, med mindre at det er nødvendigt for at undgå skade på sig selv eller andre.

 

Potentielle problemområder og forslag til, hvordan de kan håndteres

 • Opmærksomhed er opmærksomhed – fang eleven i at gøre det godt!
 • Afledning og guidning er effektive værktøjer
 • Motiverende aktiviteter og voksen opmærksomhed/hjælp kan ofte forebygge adfærdsmæssige udbrud
 • Skemaer og visuelle støtter er uundværlige
 • Tilbyd valgmuligheder når muligt (begræns til to)
 • Undgå magtkampe
 • Det er ikke altid HVAD du siger, men MÅDEN du siger det på..
 • Undervudér ikke værdien af at være rolig/udstråle ro
 • Kontrollér det du kan
 • An ounce of prevention is worth a pound of cure – forebyggelse er alt.

 

Strategier i forskellige skolesituationer

– at følge opfordringer og anvisninger:

 • Piktogrammer
 • Fotos eller videoer
 • Øvelser med  ”positive” opfordringer
 • Non-verbale tegn
 • ”Vil du hjælpe…?”
 • Voksenkontakt, nærhed – nærhed og samarbejde
 • Den foretrukne voksne frembringer opfordringen
 • Humor feks. ”Ryd paladset op..”

 

– at færdiggøre opgaver:

 • ”Hvilken en vil du lave først?
 • ”Du kan spille computer, når du er færdig med…”
 • Visuelt skema/ur eller timer
 • 80% lette/20% svære opgaver
 • Voksenkontakt (nærhed, samarbejde, at yndlingsvoksen opfordrer)
 • Udnyt hvor høj sansynlighed – feks. ”Hjælp mig med____, og sæt din taske på plads”

 

– skift mellem aktiviteter, opgaver, mm.

 • Visuel plan (konkreter, billeder, fotos med ord)
 • Yndlingsting eller legetøj til at fingerere med for at aflede (individuelt)
 • Non-verbale tegn, pegning på skema
 • ”Du må spille computer bagefter..”
 • Advarsel et par minutter før skiftet

 

– sceneskift, bevæge sig rundt i bygningen, ned ad gangen – feks. ved brandøvelser:

 • Visuelt skema (konkreter, billeder, fotos, mm. med ord)
 • Yndlingsting eller legetøj til at fingerere med for at aflede (individuelt)
 • Skab opgaver feks. assistent, postomlevering, betjening)
 • Voksenassistance, rolig stemme, gå ved siden af, bloker upassende adfærd, såsom at rydde opslagstavler
 • Social stories  og mantraer

 

– formindske upassende ordbrug, lyde, råben, mm.

 • Afbryd adfærds kædereaktion – afled FØR adfærden eskalerer
 • Hvisk eller snak om en yndlings aktivitet, person eller sted
 • Social stories eller mantra – visuelt vink, feks. yndlingssang, sanger
 • Undlad at sige “Husk at du ikke..
 • Påmind eleven om den passende adfærd eller respons
 • Vis ikke emotionel reaktion, begræns øjenkontakt

 

– reduktion i ødelæggelse af objekter, ejendele:

 • Historie eller video af passende leg med ting og venner
 • Afbryd adfærds kædereaktion – afled FØR adfærden eskalerer
 • Genkend signalerne på at eleven eskalerer
 • Undlad at sige ”Husk at du ikke…”
 • Påmind eleven om den passende adfærd eller respons
 • Forbliv rolig

 

– formindskning af at tage andres ting, lege med andres ejendom

 • Social story eller billedhistorie
 • Omplacering af eleven
 • Begræns udløsere
 • Afbryd adfærdskædereaktion – afled FØR adfærden eskalerer
 • Foretrukne personale/nærhed
 • Skab et eget kontorområde i klasselokalet
 • Undlad at sige “Husk at du ikke…”

 

– at vente på at det er ens tur – øgning af ventetiden til en aktivitet, mennesker, opmærksomhed

 • Visuelt skema
 • Aktivitet, der udføres, mens det står på
 • Gense fotohistorie eller videoaktivitet som øvelse
 • Gradvis øgning af ventetiden
 • Social story eller mantra

 

– udførelse af selvstændige opgaver, f.eks. pakke taske ud, personlig hygiejne efter måltider, mm.

 • Optag påmindelser
 • ”To do” liste
 • Lav en fotohistorie eller videooptagelse for at gennemse og øvelse
 • Positiv opmuntring til selvstændig færdiggørelse af opgaven
 • Tilpasning af tøj
 • Social stories

 

– reduktion af offentlig afklædning

 • Afbryd adfærds kædereaktion – afled, guide..
 • Fjern tilskuerne
 • Beskyt privatlivet og værdigheden
 • Udvælg tøj, der bremser muligheden for at strippe