SMS’ hvad for noget?

Vi ved, at kendskabet til Smith-Magenis Syndrom er utilstrækkeligt. Det er derfor vores mission at flere – både sundhedspersonale og forældre – skal kende til den sjældne kromosomafvigelse, så vi som forening kan finde og støtte flere familier.

For at komme i mål med den mission har vi brug for din faste støtte. Med et støttemedlemsskab er du med til at sikre, at SMS-foreningen kan:

**udbrede kendskabet blandt sundhedspersonale
**opsøge og støtte de familier, vi endnu ikke har kontakt til
**afholde events for SMS-familier
**opretholde foreningens drift.