Børnehave

De fleste børn med Smith-Magenis Syndrom passer godt ind i børnehavemiljøet og de helt små klasser. Der er masser af aktiviteter, farver, korte læringsforløb, skemaer og reminders. Pædagoger, der arbejder her, er eksperter i at bruge distrahering og afledning for at holde småbørnene engagerede og glade. De undgår kendte triggers og giver positiv respons og opmærksomhed.

 

Skole

De tidlige skoleår (på specialskole) er som regel en fase med udvikling og læring. Børnene lærer nye færdigheder i et langsomt, men stabilt tempo.

Med tiden – og alderen – er underviserne ikke så indstillede på at give så meget opmærksomhed på hvert enkelt barn eller på håndtering af småbørn. Man forventer, at et barn på f.eks. 13, der måske læser lige så godt som en i 2. klasse (ca. 9 år) også på andre punkter opfører sig som en 9-årig. Som f.eks. at koncentrere sig længe, sidde stille osv. MEN, personen men Smith-Magenis Syndrom har sin “indre tumling” og kan slet ikke klare de krav, der normalt bliver stillet til en 9-årig.

 

SMS’ere på arbejdsmarkedet

Indtil videre er erfaringen, at selvom de fleste voksne med Smith-Magenis Syndrom kan udføre et arbejde, kan de sjældent klare en fuld arbejdsuge. Ulig mange andre voksne med udviklingshæmning har de ofte meget svært ved at holde sig til opgaven uden støtte og opmærksomhed.

 

Ofte har folk med Smith-Magenis Syndrom det bedre med et mere varieret arbejde med den samme rutine, men med flere forskellige interessante opgaver i forskellige regi. Variation er livets krydderi for mange folk med Smith-Magenis Syndrom.

 

Erkendelse af det unge følelsesmæssige udviklingsniveau hos folk med Smith-Magenis Syndrom betyder dog ikke, at man skal fortsætte med at behandle dem som småbørn. Udviklingsplaner, der ignorerer den indre tumling vil ikke fungere – men planer, der ignorerer den kronologiske alder og de akademiske evner fremmer ikke udvikling og læring.

 

En kombineret tilgang, der indeholder de fundamentale metoder til småbørnsundervisning – alderstilpasset så det matcher de interesser og evner, som det ældre barn eller den voksne med Smith-Magenis Syndrom har, er ofte nøglen til succes i arbejdet med disse mennesker.